Over GearSoft

De versnelling in uw processen.

“Mission statement”
Het ontwikkelen, onderhouden en uitbouwen van onderscheidende softwareoplossingen op bestaande softwareproducten.
Gelieerde dienstverlening als implementatie en consultancy.

Onderscheidend
Op basis van onze onderscheidende denk- en werkwijze en onze jarenlange ervaring in het segment van administratieve softwaretoepassingen, komen bestaande producten beter tot hun recht, dan wel worden bruggen geslagen tussen afzonderlijk opererende systemen.
Concreet wordt hier bijvoorbeeld mee bedoeld: het ontsluiten van meerdere bronnen om in de samenvoeging ervan meer complementair te kunnen zijn. Wat weer als doel heeft dat onze doelgroepen hun werk beter en sneller kunnen doen en dat er wordt voorzien in een meer adviesgerichte data-ontsluiting.


Kenmerken: eenvoudig in gebruik, optimaal resultaat

Kenmerkend voor onze produkten zijn een zeer intuïtieve gebruikersinterface en de ‘turn-key’ ingebruikname. De instapdrempel is daardoor laag en de implementatietijd kort.

Doelgroepen

We zijn actief in de segmenten accountancy en bedrijfsleven.


Accountancy

Primair wordt er gekeken naar accountants- en administratiekantoren waar softwaretoepassingen worden ingezet rondom haar elementaire dienstverlening: in eerste instantie loon- en salarisadministratie en financiële administratie en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden rondom de jaarrekening. Ook op de gebieden fiscale vastlegging en (multidisciplinaire) advisering, en de horizontale disciplines als relatiebeheer (waaronder dossiervorming en portals), urenadministratie en facturering/declaratie zijn wij actief.


Bedrijfsleven

In het bedrijvensegment worden diensten geboden die betrekking hebben op financiële verslaglegging en personeelsadministratie.